Määritellä Valtuutusmenettelyistä

Ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annettua neuvoston direktiiviä 96/62/EY (5 ), ilmassa olevien rikkidioksidin, typpioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista 22 päivänä huhtikuuta 1999 annettua neuvoston direktiiviä 1999/30/EY (6 ), ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksidin raja-arvoista 16 päivänä marraskuuta ... Vastauksena Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2005 tekemään päätökseen Euroopan komissio on vuoden mittaan antanut huomattavan määrän ehdotuksia ja tiedonantoja, joissa käsitellään teollisuuden rakenneuudistusta, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä yrittäjyyden ja pk-yritysten tukemista. 8.8.2006 C 185/80 2.5 Uusien ehdotusten joukosta on kuitenkin puuttunut pyrkimys käsitellä ... 1999 2004 <Commission>{CULT}Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta</Commission> <RefStatus>VÄLIAIKAINEN</RefStatus> Nel definire il percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l'hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l'hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento e che si preveda che la posizione di ... Zo zijn slechts enkele bepalingen van de algemene werktijdrichtlijn (Richtlijn van de Raad 93/104/EG van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (2 ), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2000/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 2000 (3 )) van toepassing op deze mobiele werkers, zoals onder meer de eis dat ze voldoende rusttijd moeten ... The application shall be accompanied by a written undertaking stating that the company will comply with all the requirements of EU legislation and use personnel that has proper experience or training for handling animals. Tradutor. Traduza qualquer texto graças ao melhor tradutor automático do mundo, desenvolvido pelos criadores do Linguee. Linguee. Busque palavras ou grupos de palavras em dicionários bilingues de alta qualidade e utilize o buscador de traduções com milhões de exemplos da internet. Jotta voitaisiin määritellä kyky ajoneuvon pitämiseksi 3 ja 4 kohdassa määritellyssä vakaassa tilassa, on suoritettava seuraavat testit. eur-lex.europa.eu.

definire - Traduzione in finlandese – Dizionario Linguee